Akwariowa woda morska

 

Zasolenie wód morskich na świecie

Wody morskie różnią się pomiędzy sobą stężeniem, czyli stosunkiem ilości wszystkich soli do ilości wody.  Morza słabo połączone z oceanem oraz położone w strefach gdzie występuje silne parowanie są zazwyczaj bardziej zasolone.  Poziom zasolenia zależy również od ruchów mas wody morskiej oraz dopływu słodkiej wody z rzek.  Przykładowo Morze Śródziemne jest bardziej zasolone niż Ocean Atlantycki. Podobnie sytuacja przedstawia się na przykładzie Morza Czerwonego, które jest bardziej zasolone niż Ocean Indyjski.  Sztandarowym przykładem jest Morze Martwe z bardzo wysokim zasoleniem, które uniemożliwia życie ryb i roślin morskich.  Dlatego bardzo ważne jest skąd pochodzą ryby morskie, które zamierzamy hodować w naszym przyszłym akwarium. Wiedza ta jest istotna ze względu na dopasowanie zasolenia wody w akwarium do preferencji ryb morskich pochodzących z danego morza. Pamiętajmy, aby przy zakupie ryb morskich dowiedzieć się z jakich wód pochodzą.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów zasolenia ( gramy/litr).

Ocean Indyjski w okolicach Singapuru – 30-31 g/l

Morze Czerwone – 40 g/l

Ocean Spokojny w okolicach Filipin – 30-34 g/l

Morze Karaibskie – 35 g/l

Sposoby pomiaru zasolenia wody

Do pomiaru stopnia zasolenia używamy urządzenia o nazwie aerometr, które wskazuje gęstość wody w zależności od głębokości w jakiej został zanurzony.  Im aerometr schodzi głębiej, tym roztwór jest o mniejszym zasoleniu i odwrotnie. Urządzenie właściwie wyskalowane do zakresu akwarium morskiego wyposażone jest w skalę ciężaru właściwego; miejsce, w którym poziom wody zetknie się z podziałką, wskazuje wartość ciężaru właściwego dla danej wody. Wartość ta jest stosunkiem gęstości danej cieczy do gęstości wody destylowanej.  Pamiętajmy, aby dokonywać pomiaru specyficznej grawitacji zawsze w tej samej temperaturze wody, ponieważ wzrost temperatury powoduje spadek gęstości.  Standardowa gęstość wody dla morskiego akwarium wynosi 1,020 – 1,025. Musimy wziąć pod uwagę, że przy wyższym ciężarze właściwym wody rośnie natężenie procesów metabolicznych ryb, które ciągle zmagają się z utratą wody z organizmu.

Skąd wziąć wodę do akwarium morskiego?

Odpowiednia woda do akwarium morskiego może pochodzić z morza, lub może to być morska woda sztuczna, którą sporządzamy samemu mieszając odpowiednie preparaty dostępne w handlu. Naturalna wodę morska mogą zastosować osoby mieszkające blisko morza z czystą wodą.  Jednakże dużym problemem jest to, iż naturalna woda morska bardzo często zwiera zbyt dużo niebezpiecznych organizmów, aby bez problemów zastosować ją w akwarystyce. Osobiście polecam syntetyczną wodę morską, która jest łatwo dostępna w sprzedaży oraz całkowicie bezpieczna i bardzo wygodna w zastosowaniu. Pamiętajmy, aby przy sporządzaniu sztucznej wody morskiej nie używać jakichkolwiek metalowych naczyń, a także musimy stosujmy się do instrukcji dołączonej do preparatu.

Przygotowanie wody morskiej

Najlepiej jest przygotowywać wodę morską w plastikowym wiadrze lub innym pojemniku, który nie może być metalowy. Zanim wsypiemy sól, najlepiej jeśli dodamy preparat odchorowujący, za pomocą którego usuniemy chlor, chloroamin oraz metale ciężkie.  Zużywamy całe opakowanie z solą do końca z uwagi na to, iż większość substancji śladowych może zostać na dnie opakowania.  Drugą przyczyną takiego postępowania jest to, że niedomknięte opakowanie może nawilgnąć i zmienić rzeczywistą wagę preparatu. Przygotowaną wodę przechowujemy w szczelnych plastikowych pojemnikach. Zanim wlejmy wodę do akwarium zostawiamy ją na 24 godziny w ciemnym pojemniku.  W tym czasie wodę silnie napowietrzamy. Takie postępowanie daje nam pewność, że pozbyliśmy się chloru i wszystkie sole do końca się rozpuściły. Określenie niezbędnej ilości wody jest trudne, toteż najlepiej jest przygotować wodę o odpowiedniej gęstości w ilości odpowiadającej pojemośći akwarium. W tym przypadku należy się liczyć, że część wody nie będzie wykorzystana. W tym momencie nie ma potrzeby określać ciężaru właściwego wody, ponieważ może ona mieć nieodpowiednią temperaturę. Poprawek dokonujemy, gdy woda jest już w akwarium, poprzez dodawanie soli, co wpłynie na wzrost ciężaru właściwego. Świeżą wodę dodajemy w przypadku, gdy chcemy zmniejszyć ciężar właściwy.

Kontrola pH wody

Akwariowa woda morska powinna utrzymywać kwasowość lub zasadowość ( pH ) pomiędzy 8,0 a 8,3. Możemy ją określić za pomocą odpowiednich zestawów pomiarowych przeznaczonych do badania pH wody morskiej. Spadek wartości pH, który zazwyczaj występuje w akwarium morskim możemy zminimalizować poprzez zastosowanie bogatego w wapń piasku koralowego jak podłoże. Zmniejszanie się wartości pH świadczy o tym, iż woda zaczyna się starzeć. W takim przypadku konieczna jest wymiana wody. Jednakże nie wymieniajmy zbyt wiele wody naraz, a czyńmy to stopniowo wymieniając ją po trochę. Spadek wartości pH wynika ze zbyt wysokiego poziomu dwutlenku węgla, rozkładu materii organicznej oraz zwiększającego się stężenia azotanów i kwasów.

Utrzymywanie właściwej jakości wody

W akwarium od momentu w którym pojawią się organizmy żywe jakość wody zaczyna się stale pogarszać.  Pielęgnacja akwarium oraz filtracja mogą ten proces opóźnić, jednakże nigdy go nie zatrzymają. W filtrze biologicznym bakterie nitryfikacyjne utleniają amoniak do azotynów, a później azotanów. Musimy regularnie badać zawartość azotynów, w celu sprawdzenia czy mikroorganizmy właściwie sobie radzą. Najlepszym rozwiązaniem pomocnym w zmniejszeniu stężenia azotanów jest comiesięczna wymiana około 25-33% wody. W tym samym celu możemy również zastosować systemy denitryfikacyjne.  Należy zwrócić uwagę na to żeby wymieniana woda miała taką samą gęstość oraz temperaturę co woda w akwarium.  

18 komentarzy

  1. Mar.:

    może być zwyczajna woda 'kranówa' (z potrzebną ilością soli, oczywiście)?

  2. rafał:

    a jakiego morza naszego bałtyckiego??

  3. bartek:

    ja trzymam swoje rybki w wodzie z morza

Dodaj swój komentarz

Jesteśmy jednym z największych portali i forum akwarystycznych w Polsce. Strona SuperAkwarium.pl powstała z myślą o miłośnikach hodowli ryb akwariowych. Akwarystyka to niezwykła pasja, którą chcemy propagować razem z Wami.

SuperAkwarium.pl

Zdjęcia użytkowników

Newsletter